Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Проектне бюро з копі-центром (дизайн)

nos copy_copy_copy

 

Назва центру, лабораторії                Проектне бюро з копі-центром

Локація: адреса, аудиторія               бул. Ігоря Шамо 18/2, Інститут мистецтв, кафедра дизайну, аудиторії 218, 214а

Мета діяльності:                                Проектне бюро з копі-центром є центром практичної підготовки дизайнерів

Навчальні дисципліни,

які вивчаються на базі центру:         Знакові системи в дизайні,

Типографський шрифт і образ у фотомистецтві,

Конструювання та макетування дизайн-об’єктів,

Серії друкованої продукції,

Проектування,

Комп’ютерні дизайн-технології

  

Навчальні результати діяльності  

На базі Проектного бюро з копі-центром формуються фахові компетентності:

 1. Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну, виявляти структурні й функціональні зв’язки на основі комплексного художньо-проектного підходу.
 2. Здатність володіти навичками використання сучасних програм із комп’ютерної графіки для створення об’єктів дизайну.
 3. Здатність використовувати базові навички проектної графіки.
 4. Здатність використовувати базові знання з композиційної побудови об’єктів дизайну (площинна, об’ємна, глибинно-просторова структури).
 5. Здатність володіти практичними навичками з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну.
 6. Здатність застосовувати методику проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.
 7. Здатність впроваджувати базові знання з історії мистецтва і дизайну та специфіки його розвитку за професійним спрямуванням у художньо-проектну діяльність.
 8. Здатність застосовувати методику концептуального проектування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог.
 9. Здатність застосовувати  у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій; здатність визначати доцільну стилістику дизайн-проекту та дотримуватися принципів стилістичної єдності в розробці й подачі всіх складових проекту.
 10. Здатність бути носієм медіакультурних смаків і стандартів, створювати нові елементи медіакультури сучасного суспільства.
 11. Здатність володіти знаннями й уміннями, спрямованими на досягнення успіху в професійній кар’єрі; вміти розробляти візуальні презентації, портфоліо власних творів.

Центр фахової підготовки Проектне бюро з копі-центром укомплектований професійним обладнанням: Проектне бюро (ауд. 218) – інформаційно-комунікаційне технічним обладнанням (11 комп’ютерами, проектором Lenovo Pocket Projector P0510 Black, Екраном Redleaf Goldview настінним (1:1) 244 x 244 (SGM-1106) White Case, телевізором (діагональ екрана 42”), ліцензійним програмним забезпеченням Adobe InDesign CC).

Копі-центр (ауд. 214а) – комп’ютером із підключеними до нього принтером променевим кольоровим HP Color LJ CP5225 (CE710A) (для формату А3) та принтером для друку на субліматичному папері (для формату А4), багатофункціональним верстатом «Beihard PRO» із комплектом насадок (для друку та тиснення).

 

На базі Проектного бюро з копі-центром

за новою освітньою програмою

передбачаються такі види проектної діяльності:

 

Складова освітньої програми

Практичний результат проектної діяльності

Знакові системи в дизайні (І курс)

Знаки, логотипи, фірмові блоки

Типографський шрифт і образ у фотомистецтві (І курс)

Фотоплакати із типографськими шрифтовими блоками

Конструювання та макетування дизайн-об’єктів (ІІ курс)

Об’ємно-просторові дизайн-об’єкти із використанням різних методів конструювання та засобів й технік виконання

Серії друкованої продукції

(ІІ курс)

Серії листівок, календарі різних типів і форм

Фірмовий стиль (ІІ курс)

Елементи фірмового стилю та проекти його використання на рекламних носіях

Дизайн книги художньої літератури (ІІІ курс)

Макет книги художньої літератури

Дизайн періодичного видання (ІІІ курс)

Макет періодичного видання

Веб та медіа дизайн (ІІІ курс)

Дизайн сайту, відео презентації із використанням анімації

Пластичне моделювання об'єктів дизайну (ІІІ курс)

Макети упаковок, пакувань та їхнє графічне оформлення