Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукові видання

05112020.jpg

На кафедрі музикознавства та музичної освіти видається науковий журнал "Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі". 

 

Метою видання є висвітлення актуальних проблем підвищення ефективності викладання мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах України.

Журнал адресовано науковцям, викладачам середніх, професійних та вищих навчальних закладів освіти, студентам, аспірантам, докторантам, усім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку мистецької освіти.

 

Видання засновано у 2016 р.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - серія КВ № 22088-11989P.

 ISSN 2518-766X Print

 DOI10.28925/2518-766X

 

Науковий журнал «Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузях: 011 - Науки про освіту (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.).

 

"Рішенням Атестаційної колегії МОН України за наказом від 02.07. 2020 р. N 886 науковий журнал "Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі" включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б). 
Запрошуємо шановних науковців до публікації у нашому виданні!"