IMG_1630-2
Контактна інформація

v.spodarenko@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Сподаренко Віктор Михайлович

Доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат мистецтвознавства

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат мистецтвознавства (2015)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Диригування
 • Читання оркестрових партитур
 • Методика викладання гри на спеціальному інструменті (народні)  
 • Історія виконавського мистецтв: на народних інструментах
 • Інструментально-виконавський практикум
 • Інструментування та аранжування творів для ансамблю 
 • Оркестровий клас

 

Профіль Google Scholar

Е-портфоліо

Біографія

Освіта:

У 2010 році закінчив з відзнакою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за напрямом підготовки «Музична педагогіка та виховання» та спеціалізацією «Музичний інструмент (акордеон); «Диригування»; «Теоретичні дисципліни».

 

У 2013 році закінчив навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 

У 2016 році закінчив Харківський національний університет мистецтв ім. І. Котляревського за напрямом підготовки «Музичне мистецтво» та здобув кваліфікацію «Музикознавець, викладач». У цьому ж закладі захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

 

Досвід роботи:

2006 р. – працював вихователем ЛОК «Дружба»;

2008 р. – працював на посаді музичного керівника в ЛОК «Сокіл»;

2011 – 2013 рр. – працював на посаді асистента кафедри музикознавства та методики музичного виховання Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

2015 р. – працював музичним керівником та концертмейстером в СОК «Смерічка» Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

2013 – 2016 рр. – працював на посаді викладача музично-теоретичних дисциплін Івано-Франківської ДМШ № 2 ім. Василя Барвінського, викладав сольфеджіо, музичну літературу та композицію.

2013 – 2016 рр. – працював на посаді викладача кафедри музикознавства та методики музичного виховання Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Викладав музично-теоретичні дисципліни та додатковий музичний інструмент (акордеон).

З 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Відзнаки та нагороди:

 • Лауреат ХХХІ та ХХХІІ університетських конкурсів виконавської майстерності на народних інструментах Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.
 • Учасник стипендіальної програми Фонду В. Пінчука «Завтра.UA» (2008 – 2010).
 • Лауреат І степеню конкурсу «Арт-журналістика – 2014» при Міжнародному музичному фестивалі «Харківські асамблеї» в номінації «Музична критика»;
 • нагороджений дипломом конкурсу «Арт-журналістика – 2015» Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котляревського в номінації «Рецензія»;
 • нагороджений дипломом конкурсу «Арт-журналістика – 2016» при Міжнародному музичному фестивалі «Харківські асамблеї» «За наближення журналістики до європейських стандартів». 

 

Наукова діяльність:

у 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» та здобув науковий ступінь кандидата мистецтвознавства (Харківський національний університет мистецтв ім. І. Котляревського). Тема дисертації: «Стильові тенденції акордеонно-баянної творчості українських композиторів другої половини ХХ століття».

Автор 25 наукових та музично-критичних статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Як науковець та музичний критик співпрацює з різними вітчизняними та зарубіжними фаховими виданнями та журналами: «Музика» (заснований Міністерством культури України та Спілкою композиторів України), київським журналом «Джаз», науковими часописами «Українське мистецтвознавство» (Інституту мистецтвознавства ім. М. Рильського Національної академії наук України), «Українська музика» (Львівської національної музичної академії), польським науковим часописом «Ars inter Culturas», інтернет-порталом академічної музики «Music-review Ukraine» та ін.

Професійний і науковий інтерес

Загальні проблеми історичного та теоретичного музикознавства; стильові напрями, течії і тенденції в музичному мистецтві; контрапункт шістнадцятого століття, «строгий стиль» поліфонії, методика викладання музично-теоретичних дисциплін (поліфонії та гармонії); теоретичні і практичні аспекти музичної журналістики.

 

Powered by SobiPro