Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова тема кафедри інструментально-виконавськоїї майстерності

Науковим пріоритетом кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв є вивчення педагогічних та мистецтвознавчих засад інструментально-виконавської майстерності.

 

В межах наукової теми Університету «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (Реєстраційний номер: 0116U003993, керівник Олексюк О. М., д.пед.н.. професор) на кафедрі інструментально-виконавської майстерності виконуються наукові дослідження за наступними напрямами:

1. «Історія стилів у музичному мистецтві», «Історія клавесинного мистецтва», «Музика від Розумовських», «Українське мистецтво доби бароко» – професор кафедри Свириденко Н.С.

2. «Фортепіанне джазове виконавство серед традицій музичної творчості. Взаємодія з академічною музикою», «Джаз та його адаптація в музично-культурному просторі Європи першої третини  ХХ століття» – професор кафедри Полянський В.А.

3. «Українська фортепіанна творчість епохи Розстріляного Відродження», «Часопросторовий континуум музичної інтерпретації: мовний канон, стилістичні лексеми» – доцент кафедри Беренбейн І.С.

4. «Теоретична та практична підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у закладах вищої мистецької освіти» – доцент кафедри Ляшенко О.Д.

5. «Стилістичні тенденції акордеонно-баянної творчості» – доцент кафедри Сподаренко В.М.

6. «Особливості сучасних аранжувань та перекладень для баяна та акордеона» – доцент кафедри Стрельченко К.М.

7. «Культура самокорекції сценічного хвилювання» – доцент кафедри Романенко А.Р.

8. «Сучасні музичні текстологія та інтерпретація» – викладач кафедри Гумінюк С.П.

9. «Емоційна сфера як форма ідентифікації музиканта-виконавця» – викладач кафедри Шпирка А.О.