Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова тема кафедри

Наукова тема кафедри академічного та естрадного вокалу: «Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»

В рамках зазначеної теми досліджуються такі напрями:

 • «Професійна підготовка майбутніх артистів-вокалістів у ВЗО на основі міждисциплінарної інтеграції» (к. пед. н. Мережко Ю.В.); 
 • «Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки майбутніх керівників вокальних ансамблів» (канд. мист., доц. Кириленко Я.О.);
 • «Естетичне виховання як актуальний напрям підготовки сучасного фахівця» (к. пед. н., доц. Сбітнєва О.Ф.);
 • «Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки»» (к. пед. н., ст. викл. Світайло С.В.);
 • «Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»» (к. мист., доц. Чернета Т.О.);
 • «Сучасне хорове мистецтво: теоретичне осмислення і виконавські підходи» (к. мист., доц. Заверуха О.Л.);
 • «Університетська автономія як соціокультурна концепція» (к. філ. н., доц. Лєвіт Д. А.); 
 • «Добір педагогічного вокального репертуару як засіб формування фахової компетентності майбутнього викладача вокалу» (Засл. діяч мист. Укр., доц. Петрикова О.П.);
 • «Діяльність Зої Гайдай у культурно-мистецькому просторі України 20-60- х років XX ст.» (ст. викл. Кацалап О.В.);
 • «Методика формування вокально-сценічної компетентності майбутніх солістів-вокалістів у процесі фахової підготовки» (ст. викл. Гмиріна С.В.);
 • «Розвиток вокально-ансамблевого виконавства в культурно-мистецькому просторі України другої половини XIX-початку XX століття» (ст. викл. Ланіна Т.О.);
 • «Виконавський образ естрадного співака в музично-телевізійних проєктах України кінця XX – початку XXI століття» (викл. Локтіонова- Ойцюсь О. О.).

Керівник наукової теми кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Мережко Юлія Валеріївна

Наукова діяльність кафедри співвідноситься з науковими темами Інституту мистецтв: «Мистецькі практики України в європейському просторі» (Реєстраційний номер: 0116U003293, Керівник: Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор), «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (Реєстраційний номер: 0116U003993 Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор).