Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Склад Вченої ради Інституту мистецтв

№ п/п

Прізвище, ім’я, 

по батькові

Посада, науковий ступінь, вчене звання

За посадою

1.

Медвідь Тетяна Анатоліївна

Голова Вченої ради Інституту мистецтв, 

директор Інституту, кандидат мистецтвознавства, доцент

2.

Кондратенко 

Ганна Григорівна

заступник директора з науково-педагогічної та творчої роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

  3.

Ткаченко

Інна Ігорівна

заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

4.

Таранник Алла Олександрівна

заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

5

Бондаренко Лариса Анатоліївна

заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти

6.

Чернета Тетяна Олександрівна

секретар Вченої ради, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат мистецтвознавства

7.

Олексюк Ольга Миколаївна

завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти доктор педагогічних наук, професор

8.

Школьна Ольга Володимирівна

завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства

9.

Завалко Катерина Володимирівна

завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності, доктор педагогічних наук, доцент 

10.

Кравченко Наталія Іванівна

завідувач кафедри дизайну кандидат мистецтвознавства, доцент 

11.

Андрощук Людмила Михайлівна

завідувач кафедри хореографії, кандидат педагогічних наук, професор

12.

Заверуха Олена Леонідівна

завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу, кандидат мистецтвознавства

13.

Бутенко Тетяна Максимівна

Голова профспілкового комітету Інституту мистецтв, викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності

14.

Наумчик Надія Василівна

голова Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв

15.

Марченко Катерина

Олександрівна

голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту, викладач кафедри академічного та естрадного вокалу

16.

Братусь Іван Вікторович

Голова зборів трудового колективу Інституту мистецтв,доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат філологічних наук

Виборні представники

17.

Коновалова Ольга Володимирівна

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

18.

Кардаш Олег Васильович 

доктор технічних наук, професор кафедри дизайну

19. 

Лігус Ольга Марківна

доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства

20.

Свириденко Наталія Сергіївна

Народна артистка України, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент

21.

Сподаренко Віктор Михайлович

доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат мистецтвознавства

22.

Кабакова Катерина Валеріївна

заступник голови Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв

 

1.            Бацак Костянтин Юрійович - Голова Вченої ради Інституту мистецтв,

директор Інституту, кандидат історичних наук, доцент

2.            Бєлофастова Таїсія Юріївна -  кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

3.            Кондратенко Ганна Григорівна - заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидат педагогічних наук

4.            Таранник Алла Олександрівна  - заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

5.            Ягодзінська Ірина Олександрівна -  заступник директора з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства

6.            Коновалова Ольга Володимирівна - секретар Вченої ради, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва

7.            Афанасьєв Юрій Львович -  доктор філософських наук, професор кафедри дизайну

8.            Олексюк Ольга Миколаївна -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва

9.            Романенкова Юлія Вікторівна - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва

10.       Кравченко Наталія Іванівна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну

11.       Медвідь Тетяна Анатоліївна - кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри хореографії

12.       Мережко Юлія Валеріївна - кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу

13.       Плохотнюк Олександр Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності

14.       Братусь Іван Вікторович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

15.       Брюханова Галина В’ячеславівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну

16.       Вишинський Віталій Володимирович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва

17.       Бутенко Тетяна Максимівна – Голова профспілкового комітету Інституту мистецтв, викладач кафедри інструментально-виконавської майстерності

18.       Свириденко Наталія Сергіївна – народна артистка України, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри інструментально-виконавської майстерності

19.       Тетеря Віктор МихайловичЗаслужений артист України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу

20.       Соболь Наталія Віталіївна – Голова студентського наукового товариства Інституту мистецтв

21.       Пічугіна Анастасія Тимурівна - Голова Ради студентського самоврядування Інституту мистецтв, студентка групи ОМб-1-15-4.0д

22.       Даценко Марія Сергіївна  - Заступник голови Ради студентського самоврядування, студентка групи ММб-1- 14-4.0д

23.       Годун Марія Сергіївна – Профорг Інституту Мистецтв, студентка групи

ОМб-1- 15-4.0д