Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут мистецтв шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


- ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

kondratenko2
Контактна інформація

h.kondratenko@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Кондратенко Ганна Григорівна

Доцент кафедри музикознавства та музичної освіти, кандидат педагогічних наук

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Арт-менеджмент
  • Методика загальної мистецької освіти
  • Менеджмент проєктної діяльності у музичному мистецтві
  • Практикум з підготовки музично-сценічних проєктів

Біографія

 
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності» та здобула науковий ступень кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики (2007р.).

 

Основні публікації: автор близько 20 наукових та навчально-методичних публікацій з питань творчого розвитку студентів у процесі фахової підготовки.

Список публікацій

 
Powered by SobiPro