Дайджест-онлайн «Літературний доробок Бориса Грінченка / образ творця у мистецтві (живопис, графіка, вітраж, музика)»

02122020

        1 грудня 2020 року о 13.00 у рамках засідання Наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка проведено Дайджест-онлайн «Літературний доробок Бориса Грінченка / образ творця у мистецтві (живопис, графіка, вітраж, музика)». Комунікація здійснювалася на платформі Google Meet.

         Цікаві та оригінальні доповіді щодо творчого доробку Бориса Дмитровича Грінченка та його відображення у мистецтві (образотворчому, музичному), жанру інтерв’ю як шляху отримання важливої інформації про життєтворчість митця завдяки живому діалогу представили студентки Софія Мусіна, студентка 4 курсу спеціальності «Музичне мистецтво» (ММб-1-17-4.0д), науковий керівник – О.М. Олексюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти ІМ; Олена Сушко, студентка 4 курсу спеціальності «Музичне мистецтво»  (ММм-1-20-1.4д), науковий керівник – Віктор Сподаренко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності ІМ. З яскравими повідомленнями, присвяченими грінченкіані, виступили А.Р. Романенко, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених Інституту мистецтв та С.В. Стрельцова, здобувачка першого року навчання зі спеціальності  «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за третім (освітньо-науковим) рівнем, науковий керівник – Михалевич В.В., кандидат культурології, доцент кафедри образотворчого мистецтва ІМ.

Координатори вебінару:

  • Бондаренко Лариса – кандидат педагогічних наук, заступник директора Інституту мистецтв з наукової роботи.
  • Романенко Анастасія – кандидат культурології, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених Інституту мистецтв, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності.
  • Марченко Катерина – заступник голови НТ ІМ.
  • Федоренко Анастасія – секретар НТ ІМ.