Календар подій

26 лютого 2021 р. в 9:55 год. на платформі Hangouts Meet відбудеться відкрите заняття канд. пед. н., зав. кафедри академічного та естрадного вокалу, Мережко Ю.В.
Дисципліна "Методика викладання дисциплін з музичного мистецтва (методика викладання вокалу у вищій школі)" у студентів V курсу, гр. ММм-2-20-1.4д.